لیزر موی زائد واژن
لیزر موهای زائد

تجربه لیزر موهای زائد واژن | نظر کاربران در فضای مجازی

در ابتدا، شروع به لیزر زیر بغل و پشت لبم کردم (برای از بین بردن سبیل هایم) و سپس بزرگترین قدم را برداشتم: لیزر موهای زائد واژن را انجام دادم – نه یک یا دو بار، بلکه سه بار!