عمل پزشکی بینی
جراحی آندوسکوپی سینوس, رینوپلاستی, سپتوپلاستی

مقایسه عمل پزشکی بینی و عمل زیبایی بینی

 برخی از افراد ، عمل زیبایی بینی را صرفاً به دلایل زیبایی انجام می دهند. اما بسیاری دیگر تمایل به رفع یک مشکل پزشکی یا آسیب دیدگی جدی را دارند.